Wyposażenie placów zabaw – co jest niezbędne?

Plac zabaw to miejsce, które musi być w pełni bezpieczne. Służy on do przede wszystkim aby spędzać na nim czas wolny przez maluchy. Bezpieczne nawierzchnie na plac zabaw są konieczne.

Plac zabaw – czym się charakteryzuje?

Z całą pewnością plac zabaw to miejsce przeznaczone dla dzieci. Nawierzchni placu jak i jego wyposaże zostało szczegółowo zdefiniowane według specjalnych rozporządzeń. Na placu zabaw powinny znaleźć się:
przyrządy do zabawy dzieci;
ławki;
tablica na kredę;
kosze na śmieci;
lampy;
zieleń,
ogrodzenie.

Plac zabaw może być zarówno wewnętrzny ale także zewnętrzny. Zewnętrzny to taki który jest
w parku, skweru czy też na osiedlu. Wewnętrzny plac zabaw natomiast jest w szkole czy przedszkolu. Pamiętaj także iż placem zabaw jest znajdująca się w budynku sala zabaw.

Czy na postawienie placu zabaw potrzebne jest pozwolenie na budowę?

Co to jest plac zabaw? Jest zespołem obiektów małej architektury. Dlatego do jego wybudowania potrzebne jest pozwolenie. Prawo budowlane mówi, że obiekty małej architektury to niewielkie obiekty, w szczególności te które służą rekreacji i utrzymaniu porządku. Dodatkowo powinien on być wybudowany mając na uwadze okres użytkowania oraz przepisy. Podczas procesu planowania placu zabaw, trzeba uwzględnić specyfikację terenu oznacza to ukształtowanie, położenie, zieleń oraz wiek użytkowników. Plac zabaw musi mieścić się dziesięć metrów od drogi, koszy na śmieci oraz okien budynków mieszkalnych. Ponadto musi być 20 metrów od parkingów i torów kolejowych. Istotną kwestią jest także zgłoszenie budowy placu zabaw do miejscowego wydziału architektury.

Wyposażenie placów zabaw – bezpieczeństwo

Gdy wybierasz urządzenia, które będą znajdować się na placu zabaw powinno się wziąć pod uwagę wiek jego użytkowników. Aby stworzyć bezpieczny plac zabaw, który ma przecież za zadania sprawiać radość oraz wykorzystywał wszystkie możliwości najmłodszych dzieci należy posiadać wiedzę o przebiegu rozwoju dziecka. Jeśli plac zabaw ma przeznaczenie dla najmłodszych dzieci – powinny na nim znajdować się ciekawe piaskownice, niskie podesty, huśtawki z zabezpieczeniem, zjeżdżalnie i sprężynowce.